luni, 15 decembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6898 ha
Intravilan: 341 ha
Extravilan: 6557 ha
Populatie: 3150
Gospodarii: 1558
Nr. locuinte: 1680
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Troianul, Vatra, Dulceni
Asezarea geografica:
În partea de vest a judeţului Teleorman, pe cursul pârâului Urlui
La întretăierea paralelei de 44° latitudine nordică cu meridianul 25° longitudine estică
Satul Troianul este străbătut de la nord la sud de DN 65E pe o lungime de 2,5 km
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Zootehnie
Comerţ
Prestări servicii
Activitati economice principale:
Agricultură
Obiective turistice:
Pădurea "Cornetu" - arie protejată
Pârâul Urlui - pescuit sportiv
Evenimente locale:
Ziua comunei - se sărbătoreşte în fiecare an în a doua sâmbătă a lunii mai şi corespunde cu serbarea bujorului de câmpie, bujor ce creşte în pădurea Cornetu de lângă satul Vatra
Facilitati oferite investitorilor:
Reţea electrică
Reţea telefonie fixă şi internet
Reţea telefonie mobilă cu reţele pentru Vodafone şi Cosmote
Proiecte de investitii:
Construcţie clădire nouă pentru cămin cultural
Construcţie bază sportivă cu teren de fotbal tip I
Modernizare drumuri de interes local
Festivalul bujorului de Troianul
Amenajare parc în centrul civic al comunei